مدیریت و ایجاد ایمیل و forwarder در سایت ساز وبیکا

در صورتی شما از دامنه اختصاصی خود برای وبسایتتان در سایت ساز وبیکا استفاده میکنید میتوانید هر تعداد ایمیلی که میخواهید را ایجاد نمایید.

همچنین برای میتوانید ایمیل های دریافتی را به یک ایمیل دیگر فوروارد نمایید.

توصیه ما البته ایجاد ایمیل ها و چک کردن آنها با نرم افزارهایی مانند outloock و یا خود gmail میباشد که آموزشی مجزا برای آنها قرار داده ایم.