مشکلات نسبت ابعاد تصاویر و عدم نمایش حاشیه های عکس

یکی از مشکلات رایج بین پیاده کنندگان وبسایت (طراحان سایت) و تیم های مدیریت محتوا بحث درمورد عدم نمایش کامل یک عکس در سایتشان است. مشکلی که شخصا از دیرباز در توضیح آن به مشتریانم زمان و انرژی زیادی گذاشته ام و امروز تصمیم گرفتم این متن را به نحوی آماده کنم که بتوانم مشتریان را ابتدا به اینجا ارجاع بدهم.

نسبت (ابعاد) تصویر چیست؟