برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

ERP چیست ؟

ERP از نظر تئوری به تمام نرم افزارها و راهکارهای هوشمندی گفته می شود که یک سازمان/شرکت برای راهبرد خود استفاده می کند.
در این تعریف CRM، وبسایت (CMS) و یا سیستم مدیریت و کنترل پروژه هم زیرمجموعه ERP می شوند. اما با توجه به نیازهای مختلف و این مهم که ما تلاش می کنیم تا تنها آنچه مورد نیاز مشتری است به او ارائه دهیم در Webyka این زیرمجموعه بودن لحاط نشده است.
در اینجا منظور ما از ERP تمام ابزارهای لازم برای مدیریت نیرو و راهبرد نیروها در یک شرکت، تیم و یا سازمان می باشد که در آن سه ماژول توضیح داده شده در فوق در این قالب نیستند.
برای روشن شدن آنچه ما به آن ERP می گوییم اجازه دهید امکانات فعلی را لیست و تفسیر دهیم:

 • مدیریت کارمندان با سطوح دسترسی جزیی و کلی
 • ثبت ساعت کاری و جزییات کارکرد
 • مدیریت درخواست مرخصی و صدور فیش حقوقی
 • مدیریت فشارکاری و گزارش کارکرد
 • چارت سازمانی و مدیریت دپارتمانی
 • پیغام رسانی داخل شرکتی و دپارتمانی
 • ثبت و مدیریت رویدادها ، جلسات و تقویم کاربری
 • ایجاد چک لیست ها و وظایف کاربری
 

ثبت ساعت کاری و جزییات کارکرد

ساعت کار این امکان به دو صورت مهیا می شود که یکی ورود و خروج است و مانند انگشت زدن می ماند. علاوه بر ساعت ورود و خروج امکان شرح جزئیات کارکرد نیز فراهم است که در این حالت اگر کسب و کار شما پروژه محور باشد و از ماژول PM نیز بهره ببرید اعضای تیم می توانند مشخص کنند که چند ساعت / دقیقه روی وظیفه مربوطه وقت گذاشته اند.
توجه داشته باشید که حتی اگر شما پروژه محور نباشید باز گزارشات کاری می توانند ایجاد شوند.
در حالتی که تیم برای شرح انجام کار خود وظیفه تعریف شده در پروژه را انتخاب نمایند سیستم به صورت خودکار درصد پیشرفت آن وظیفه را محاسبه خواهد نمود.
به طور مثال اگر شما وظیفه ای را با پیش بینی 30 ساعت ایجاد کرده باشید و امروز نیروی مربوطه 3 ساعت روی آن وقت گذاشته باشد پیشرفت آن وظیفه 10% محاسبه خواهد شد.

 

مدیریت درخواست مرخصی و صدور فیش حقوقی

فیش حقوقی در سیستم شما می توانید به 3 حالت مختلف فیش حقوقی تعریف نمایید که برای هر فرد می توانید یک حالت را انتخاب نمایید. این سه حالت عبارتند از:

 • فیش حقوقی ساعتی
 • فیش حقوقی ماهانه
 • فیش حقوقی مطابق بیمه

در هر یک از این سه حالت شما فیلدهای خالی در اختیار خواهید داشت که به وسیله آنها کسورات متفرقه و یا اضافات مدنظر را وارد نمایید
با ثبت و یا حذف هر فیش حقوقی فرد مورد نظر (در صورت ثبت تلفن همراه) sms ای دریافت خواهد کرد که این مهم را به او اطلاع می دهد. همچنین در صورت خطا در ایجاد فیش حقوقی شما می توانید با ذکر دلیل فیش حقوقی قبلی را حذف نمایید و تاریخچه تمام فیش های حقوقی در سامانه محفوظ می باشد.

 

مدیریت فشارکاری و گزارش کارکرد

گزارش کار در صورتی که شما از ماژول PM هم بهره مند باشید هنگامی که برای یک عضو تیم و یا نیروی خود وظایف را تعریف می نمایید، برای هر وظیفه ایجادی پیش بینی می کنید که چند ساعت کار باید انجام شود تا آن وظیفه به سر انجام برسد.
همچنین شما تاریخ نهایی و ضرب العجل(deadline) آن وظیفه را مشخص می نمایید و سیستم بر اساس این ساعت ها قادر به محاسبه کارهای محول به آن کاربر می باشد و با توجه به ساعت کار آن کاربر نسبت به هشدار به مدیر آن نیرو اقدام می نماید.
این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که در سیستم بیش از یک نفر مسئول تقسیم وظایف و تعریف پروژه ها باشد که در این شرایط دیگر عدم اطلاع و یا حضور ذهن از وضعیت کاری یک کاربر نمی تواند باعث فشار مضاعف به نیرو شود که به طبع اگر نیروها زیر فشار مضاعف کار کنند یا پروژه ها و وظایف به تاریخ های برنامه ریزی شده نخواهند رسید و یا کار با کیفیت نامطلوب انجام می شود که که عواقب پشتیبانی بالا را به دنیال خواهد داشت.

 

چارت سازمانی و مدیریت دپارتمانی

چارت سازمانی همواره مهمترین رکن در یک سیستم پرتالی این است که هر کس تنها به آنچه که باید و یا آنچه نیازمند است دسترسی داشته باشد!
اگر چه سیستم دارای بیش از 100 دسترسی کوچک و بزرگ برای سطوح دسترسی است اما این به تنهایی برای تشکل ها و شرکت های چند شاخه ای جوابگوی نیاز نیست.
بر همین اساس در Webyka شما قادر به تعریف سلسه مراتبی دپارتمان ها می باشید و در این ساختار هر مدیر دپارتمان با توجه به دسترسی های داده شده کاربران زیرمجموعه خود را که شامل کاربران دپارتمان خود یا دپارتمان های زیرمجموعه دپارتمان خود است، را مدیریت می کند.
همچنین اگر از ماژول PM بهره مند باشید پروژه ها را می توانید بر اساس دپارتمان ها تعریف نمایید که وظایف آن پروژه هم خودکار در آن دپارتمان ثبت می شود.

 

پیغام رسانی داخل شرکتی و دپارتمانی

کارتابل سامانه دارای سیستم پیغام رسانی با اعلان از طریق SMS می باشد که می توانید به کاربران پیغم داخلی ارسال نمایید.
در پیغام ها علاوه بر متن می توانید فایل هم ضمیمه نمایید و سیستم دارای شناسایی وضعبت خوانده شدن یک پیغام می باشد که به فرستنده و یا سایر گیرندگان نشان می دهد که چه افرادی آن پیغام را رویت کرده اند.
به علاوه برای دپارتمان ها می توانید اطلاعیه صادر نمایید که کاربران این اطلاعیه ها را مطالعه می نمایند و در صورت نیاز می توانید شرط تایید برای یک اطلاعیه بگذارید که در این حالت مطمئن می شوید که کاربران آن اطلاعیه را حتما مشاهده کرده باشند. به شما لیستی از کاربرانی که آن اطلاعیه را رویت کرده اند داده می شود.